O nás

author

ZDRUŽENIE PRE PROPAGÁCIU KRESŤANSKÝCH HODNÔT „MANNA“ je združenie občanov – kresťanských veriacich rôznych denominácií, ktoré bolo založené dňa 24.03.2006 a evidované rozhodnutím Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy Republiky Srbsko od dátumu 27.10.2006.

„Manna” je nezávislé, nezastávajúce sa denominácie a neziskové nakladateľstvo.

Účely, za ktorými bola „Manna“ založená:

  • Propagácia kresťanských hodnôt
  • Pomáhať kresťanským veriacim v ich duchovnom vzraste
  • a rozvoji kresťanského života cez tlačené vydania, audio a video záznamy.
  • Pomáhať kresťanským zborom v oblasti misie, učeníctva a i.
  • Pomáhať jednotlivcom a skupinám v rozvoji talentov – darov a služieb s cieľom

zvelebovať Pána Ježiša Krista cez jednotlivcov a Jeho cirkev.

Združenie „Manna“ zrealizuje stanovené ciele pôsobením v nasledovných oblastiach:

  • vydávanie a distribúcia kníh, Biblií, časopisov, brožúr, traktátov a iného materiálu kresťanského a vzdelávacieho rázu – založeného na Svätom Písme (Biblii)
  • vydávanie a distribúcia kresťanskej hudby, zvukového a obrazového nosiča
  • vydávanie a distribúcia záznamov kázní, vyučovaní a podobného materiálu, zvukového a obrazového nosiča
  • vydávanie a distribúcia rôzneho materiálu pre deti a práca s deťmi.

Veríme, že naša služba v „Manne“ poskytne dobré plody pre Božie kráľovstvo v Srbsku a v okolí, a že bude požehnaním pre veriacich a pre tých, ktorí ešte prídu k Ježišovi v období poslednej žatvy, ktorá má prísť.

Týmto chceme ponúknuť ruku spolupráce všetkým kresťanom, ktorí zdieľajú rovnakú víziu a ktorí považujú, že im na nejaký spôsob môžeme pomôcť alebo oni môžu pomôcť nám v naplnení našej misie.

Združenie pre propagáciu kresťanských hodnôt „Manna“ nie je nová kresťanská organizácia a nie je konkurencia iným – jednoducho chceme byť kanál, cez ktorý dobrý Boh požehná, inšpiruje, povzbudí, posilní, naučí jednotlivcov a skupiny. Keď sa nám to podarí, bude to nesmiernou radosťou a odmenou pre všetkých nás.